Kvalitet

Högsta kvalitet i alla delar av processen!

Högsta kvalitet i alla delar av processen!

Vårt mål är att leverera högsta kvalitet i alla delar av produktutvecklingsprocessen.Våra kunder ställer höga krav på oss och våra leverantörer. För att säkerställa detta:

 • Regelbunden kontroll av våra leverantörers certifikat
 • Regelbundna audits hos leverantör
 • Krav på att leverantörer signera vår social code of conduct

 

Miljö

Att ta ansvar för miljön är en självklarhet. Koncernen arbetar aktivt med ständig och hållbar förbättring inom miljöområdet. Konkreta åtgärder som att byta ut befintliga råvaror mot råvaror med mindre miljöpåverkan, minska energiförbrukningen och att öka mängden återvinningsbart avfall, är målbilder som företagen arbetar med dagligen.

Våra produktutvecklare har lång erfarenhet av att ta fram produkter med så liten miljöpåverkan som möjligt. Är våra kunder intresserad av att ta fram en miljömärkt produkt har vi kunskapen att ta fram produkter som uppfyller de kriterier som gäller för t ex miljömärkningen Svanen. Vid framtagning av ej-miljömärkta produkter försöker vi alltid välja substanser med så liten miljöpåverkan som möjlig. Vi håller oss uppdaterade om senaste rön och lagar inom området, och agerar ofta som bollplank till våra kunder i dessa ärenden.

Audit

Våra leverantörer är kontraktsbundna och auditerade. Beroende på vilka krav på certifiering våra kunder ställer på oss så väljer vi bland våra leverantörer vilka som är bäst lämpad till varje projekt.

Vi har kontrakt med våra leverantörer och genomför alltid en audit för att säkerställa att dom följer antagna certifikat och lagar. Du kan läsa mer om certifikat här.

En audit kan exempelvis genomföras utifrån GMP (ISO 22716) för att säkerställa att fabriken producerar kosmetika I enlighet med direktivet 1223/2009. Under en audit fokuserar vi på förbättringsområden och avvikelser.

Tillämpliga certifikat för våra leverantörer;

 • Cosmetic Directive 1223/2009
 • 75/324/EEC and 2013/10/EC
 • ISO 9001:2008 GMP
 • ISO 13485
 • BRC
 • GPSD 2001/95/EC
 • ISO 14001:2004
 • SA 8000:2008
 • BSCI
 • ISO 22000
 • IFS – International Featured Standards for Food and Non-foods, supply chain risk assessment.
 • HACCP
 • 178/2002/EC
 • 852/2004/EC
 • 1881/2006/EC

Vår fabrik i Norrkoping har IFFS 22000 certifikat och jobbar enligt GDP.