Företaget

- kundens framgång är vår framgång.

Creative Concept Nordic AB ingår i koncernen Pharmacept Sweden AB tillsammans med systerbolaget TopFormula Healthcare AB.

Vision

Creative Concept Nordic AB skall utvecklas till en ledande europeisk samarbetspartner. Genom vår gedigna kompetens inom inköp, produkt- och konceptutveckling, och kunskap om marknaden, får vi varumärken att växa.

Affärsidé

Creative Concept Nordic AB ser kundernas framgång som vår egen framgång. Vi skapar långsiktiga och nära affärsmässiga relationer med huvudsyfte att få våra kunders egna varumärken att växa. Pharmaceptgruppen och dess dotterbolag skall via kvalitetssäkrade leverantörer och underleverantörer samt egen produktion, verka för att ge konsumenten möjlighet att välja väl dokumenterade produkter som bidrar till bättre hälsa och livskvalitet.