Produktion

-vi är med under hela produktionskedjan.

Vår tillverkning sker både i egen anläggning och hos kontrakterade underleverantörer.

Vi arbetar kontinuerligt med kvalitets- och miljöförbättringar både internt och med våra underleverantörer.

Varje kund har unika krav eller önskemål för sina produkter.

Våra leverantörer är kontraktsbundna och auditerade. Beroende på vilka krav på certifikat våra kunder ställer på oss så väljer vi bland våra leverantörer vilka som är bäst lämpad till varje projekt. Vi håller oss uppdaterade om senaste rön och lagar, och agerar ofta som bollplank till våra kunder i dessa ärenden.

Egen produktionsanläggning

I vår moderna produktionsanläggning i Gamleby utanför Västervik finns den kapacitet och erfarenhet som krävs för att ta fram högklassiga, innovativa kosttillskott. Vår maskinpark är utrustad för att hantera de flesta typer av produkter och produktionstekniker. Blandningsutrustningen klarar av såväl stora som små volymer och vår fyllningsutrustning kan hantera de flesta förpackningstyperna.

Forskning & Utveckling

Produktutvecklingsprocessen sker i nära samarbeta med våra kunder. Varje kund har unika krav eller önskemål för sina varumärken och med vår gedigna erfarenhet inom produktformulering så säkerställer vi att färdig produkt överensstämmer med kundens brief samt att kvalitet- och regulatoriska krav efterföljs.

Kvalitet

Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsfrågor både internt och med våra underleverantörer. Detta betyder bl.a. noggranna kontroller av att råvaror uppfyller överenskomna specifikationer och att underleverantörer har erforderliga kvalitetscertifikat. Vårt mål är att leverera högsta kvalitet i alla delar av produktutvecklingsprocessen och spårbarhet i hela produktkedjan.

För att säkerställa detta genomför vi regelbundna kontroller och audits av våra underleverantörer samt att de måste signera vår social code of conduct

Miljö

Att ta ansvar för miljön är en självklarhet. Koncernen arbetar aktivt med miljöfrågor och driver hållbara och långsiktiga projekt som gynnar vår miljö. Konkreta åtgärder som att byta ut befintliga råvaror mot råvaror med mindre miljöpåverkan, minska energiförbrukningen och att öka mängden återvinningsbart avfall, är målbilden som företagen arbetar med dagligen. Våra produktutvecklare har lång erfarenhet av att ta fram produkter med så liten miljöpåverkan som möjligt. Är våra kunder intresserad av att ta fram en miljömärkt produkt har vi kunskapen att ta fram produkter som uppfyller de kriterier som gäller för t ex miljömärkningen Svanen. Vid framtagning av ej-miljömärkta produkter försöker vi alltid välja substanser med så liten miljöpåverkan som möjlig. Vi håller oss uppdaterade om senaste rön och lagar inom området, och agerar ofta som bollplank till våra kunder i dessa ärenden.

Audit

Vi har kontrakt med våra underleverantörer och genomför alltid en audit för att säkerställa att erforderliga certifieringar och lagar efterföljs. Du kan läsa mer om certifikat här.

En audit kan exempelvis genomföras utifrån GMP (ISO 22716) för att säkerställa att fabriken producerar kosmetika I enlighet med direktivet 1223/2009. Under en audit fokuserar vi på förbättringsområden och avvikelser.

Tillämpliga certifikat för våra leverantörer;

 • Cosmetic Directive 1223/2009
 • 75/324/EEC and 2013/10/EC
 • ISO 9001:2008 GMP
 • ISO 13485
 • BRC
 • GPSD 2001/95/EC
 • ISO 14001:2004
 • SA 8000:2008
 • BSCI
 • ISO 22000
 • IFS – International Featured Standards for Food and Non-foods, supply chain risk assessment.
 • HACCP
 • 178/2002/EC
 • 852/2004/EC
 • 1881/2006/EC

Produktionsanläggningen i Gamleby har IFFS 22000 certifikat och jobbar enligt GDP. 

Lager & Logistik

Vi tillhandahåller lagring, orderhantering och distribution, samt tredjepartssamarbeten till många av våra kunder. Vårt helintegrerade affärssystem för produktion, lager och distribution, säkerställer en trygg och säker lager och logistikhantering.

Vi lägger stor vikt på säkra och pålitliga transporter till våra kunder. Därför har vi kvalitetssäkrat vår distribution genom avtal med några av Europas största transportörer.